Vergaderschema

Dinsdag 17 maart om 20.00 vergadert de sponsorcommissie bij de voorzitter aan de Mr. A. Th. ten Houtenlaan.

 

Woensdag 1 April 2015 vergadert het bestuur met alle werkgroepen om 20.00 uur bij Bulten aan de paralelweg.
Tijdens deze vergadering wordt de pers uitgenodigd, zodat onze wedstrijd in de regio meer bekendheid krijgt.