Hindernistijden overzicht

Door een onvolkomenheid was het vorige overzicht van de tijden in de hindernissen incompleet

Dank zij de rekenkamer is nu het juiste overzicht te vinden onder kopje
Wedstrijd=>resultaten=>2015